Gap messenger
Download

❇آنچه یک شهروند باید درباره بودجه کشور بداند
⚜در این قسمت بررسی می کنیم که بودجه ایران در چه مراحلی تدوین می شود و چه فرآیندی را طی می کند و از چه اجزای اصلی تشکیل شده است. در ادامه به بررسی و تحلیل برخی از موارد مختلف مثل نفت، ارز، مالیات، وضعیت استقراض، سهم های استانی و سهم ایرانی بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس به زبان بسیار ساده می پردازیم
↘↘
https://digesttt.podbean.com/e/قسمتبیستمآنچه-یکشهروند-بای/
↗↗
#podcast
#پادکست
#digesttt
#دایجست
#digesttt_20
🆔 @podcast_persian
کانال ما در گپ
https://Gap.im/podcast_persian
گروه پرسش و پاسخ در گپ
https://Gap.im/gnu_linux

25 October 2020 | 03:07