Gap messenger
Download

جلسه نهم👇

بعد از بیشتر از یک ماه حضور در جلسات دورهمی حالا می‌خواستم با آمادگی بیشتری وارد این جلسه با حال مکالمه بشوم. جلسات دورهمی به من یاد داد، که یک کلاس انلاین با کیفیت حتی از یک کلاس حضوری هم می‌تواند موثرتر باشد. این جلسات دورهمی کلاس‌های آنلاین را برایم انقدر شیرین کرده بود که دیگر هیچ دید منفی نسبت به کلاس‌های آنلاین نداشتم.

راس ساعت با نور تنظیم شده‌ و لباس مناسب آماده‌ی حضور در کلاس شده بودم. آداب حضور در کلاس آنلاین را با شرکت در جلسات دورهمی کشف کرده بودم و بعد از چک کردن سرعت اینترنتم به جلسه‌ی این هفته پیوستم.

جلسه‌ی قبل را خوب در ذهنم مرور کردم و برای شروع جلسه‌ی امروز لحظه شماری می‌کردم. استاد سعید هم با دیدن اشتیاق ما خیلی ما را منتظر نگذاشت و رفت سراغ اصل مطلب.

شخصیت‌های جدید دورهمی جلوی چشمانمان ظاهر شدند. دختر و پسری که اطلاعات زیادی از آن‌ها نداشتیم با توجه به روند دورهمی می‌دانستم که کم کم با آن‌ها آشنا خواهیم شد. برخی اطلاعات از روی ظاهر قابل حدس بود و استاد برایمان کار را راحت کرد و با کمک به ما اجازه می‌داد تا درباره‌ی هر کدام از این افراد صحبت کنیم.

What’s his jobما مهنته

تصاویر هوشمندانه انتخاب شده بود. از روی تصویر و لباس‌های آن شخص حدس زدم که باید دانش آموز و یا دانشجو باشد. من با همراهی بچه‌های دیگر گفتم:

.He is a boy
هو ولد.

?Is he a teacher
هل هو معلم؟

.No, he is a student
لا! هو طالب جامعي.

سوال‌ها و جواب‌ها به راحتی از زبانمان بیرون می‌آمد و استاد سعید در روند حرف زدن ما صحبتی نمی‌کرد کلاس ما مانند یک کلاس بحث آزاد انگلیسی شده بود که به راحتی هر کدام از ما سوالات را می‌پرسیدیم و جواب می دادیم!

?Is he married
هل هو متزوج؟

این سوال چالشی استاد سعید برای ما بود! با سکوتمان به او نشان دادیم که دقیق متوجه منظور او نشده بودیم!

استاد سعید با حرکات بدن و دست خود انگشت حلقه را در دست چپش (💍👀) با ایما و اشاره به ما نشان داد و یکی از بچه‌ها بعد از کشف سوال سریع پاسخ داد:

.No, He is not married
لا، هو غیرمتزوج.

بله درست بود او متاهل نبود! از روی تصویر می‌شد تشخیص داد. کم کم متوجه سوال استاد شدم میخواستیم درباره‌ی وضعیت تاهل آن پسر صحبت کنیم!

"مجرد" در زبان انگلیسی چه می‌شود؟

ادامه این داستان را به همراه ویدیو جلسه را در لینک های زیر دنبال کنید....انگلیسی

14 August 2023 | 04:01