Gap messenger
Download

🔸صنایع بافندگی ارکید برای حمایت از پیام رسان‌های داخلی و رفع انحصار در فضای مجازی، علاوه بر تلگرام در سایر پیام رسانها و شبکه های داخلی نیز فعاليت خواهد کرد. و این امر شروع دوره‌ای جدید از ارتباط ما با شما در ۷ پیام رسان جدید است... ارتباطی که تلاش خواهیم کرد زمینه رضایت شما را فراهم آورد. منتظر حضور شما در پیام رسان‌های داخلی صنایع بافندگی ارکید در نشانی‌های زیر هستیم.
https://t.me/orchidtextures
🔹 سروش:
👉 http://Sapp.ir/orchidtextures
🔹 گپ:
👉 http://Gap.im/orchidtextures
🔹 آی گپ:
👉 http://Profile.igap.net/orchidtextures
🔹 بله:
👉 http://ble.im/orchidtextures
🔹 ویس پی:
👉 http://Wispi.me/orchidtextures
🔹 ایتا:
👉 http://Eitaa.com/orchidtextures
🔹 اینستاگرام:
👉 http://Instagram.com/orchidtextures

5 May 2018 | 01:55