Gap messenger
Download

سخنرانی تاریخی و مهم استاد شهید مطهری در دفاع از مظلومیت مردم فلسطین | #پیشنهاد_ویژه

سخنرانی در روز عاشورای سال ۱۳۴۸ شمسی در حسینیه ارشاد توسط استاد مطهری بیان شده است.

گوش کنید و بدانید:
📚 اگر پیغمبر اسلام زنده می بود، امروز چه می کرد؟
👿 چرا یهود مردم خیانت پیشه‌ای هستند؟
💚 اگر بخواهیم مسلمان باشیم وظیفه ما درباره مظلومان چیست؟
🔎 راه رهایی مردم فلسطین چیست؟
و...

♨ به عقیده برخی صاحب نظران این بیست دقیقه بخشی از میراث فرهنگی ایران ماست. در کمتر موردی از آثار تاریخی ، چنین حرارتی را از روحیه نیاکان ما می توانید درک کنید 💯


🔗 متن سخنان : https://bonyana.com/8617
📌 #خرمشهر | #سوم_خرداد های دیگری در راه است

📡 https://nojavania.com/feeds

12 October 2023 | 05:52