Gap messenger
Download

🔺سخنان کمتر شنیده شده شهید بهشتی در مورد عفاف و حجاب

🔸برخی سعی دارند با سانسور حرف‌های پیشگامان انقلاب، تعریف متفاوتی از آرمان‌های نهضت اسلامی ارائه دهند به همین دلیل بازخوانی کامل نظرات و سخنرانی‌های شخصیت‌هایی همچون شهید بهشتی، می‌تواند در روشن کردن این فضای مبهم موثر باشد.

🔸شهید بهشتی در مورد نوع واکنش افراد و گروه‌ها نسبت به عفاف و حجاب و دیگر احکام اسلامی، سخنان مهمی دارد که باید یک بار دیگر به درستی شنیده شود.

🔗 @ofogh_tv 🔗 http://t.me/JahanaraOfoghtv
📡 http://t.me/nojavania 📡 http://eitaa.com/nojavania

24 September 2022 | 04:34