Gap messenger
Download

🔺عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: فرهنگ اسلام بر عکس غرب، از همان ابتدا زن و مرد را ناموس و پوشش یکدیگر معرفی کرده است

🔸دکتر محمد حسین ساعی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:

🔹فرهنگ ضد زن، در غرب قدیم و حتی از دوره یونان باستان وجود داشته ولی در اسلام اینگونه نبوده و از همان ابتدا، زن و مرد ناموس و پوشش یکدیگر معرفی شده‌اند.

🔹آنهایی که امروز دم از نابودی ناموس، عفاف و حجاب می‌زنند، گویا اصلا تجربه یک زندگی آرام و بی اشکال را نداشته‌اند و بیشتر به زندگی‌های یک شبه عادت کرده‌اند.

🔗 @ofogh_tv 🔗 http://t.me/JahanaraOfoghtv
📡 http://t.me/nojavania 📡 http://eitaa.com/nojavania

24 September 2022 | 04:34