Gap messenger
Download

💡 زنجیره طلایی!

🔆 آقا از روایتی طلایی می‌گویند

🔰 قلعه‌ای که ما را از عذاب خدا بیمه می‌کند...

💫 نو+جوان؛ انرژی امید ابتکار
🌱 @nojavan_khamenei

26 June 2021 | 12:24