Gap messenger
Download

🔹کارت شرکت در آزمون سراسری از فردا توزیع می شود

🔻کارت شرکت در آزمون سراسری سال 1397 همه داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی از روز یکشنبه سوم تیر ماه 1397 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.
#کنکور

@news_tabnak_ir

16 June 2018 | 09:15