Gap messenger
Download

ژن ها تاریخچه الگوی فعالیتی نورونهای مغزی را ضبط می کنند!

نوروسافاری | از سوختن کف دستتان در اثر تماس با دسته ی یک ظرف داغ، تا به یاد آوری بخشی از اطلاعات یا دانش خود، و “هر زمانی که شما در حال تجربه ی چیزی هستید، نورون های شما فعال هستند.” این بخشی از سخنان کلسی تیسوفسکی، یکی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی ژنتیک در دانشکده پزشکی هاروارد است.

به گزارش نوروسافاری از دانشگاه هاروارد، تجربیات مختلف باعث می شوند که سلول های مغزی با الگوهای متفاوتی تحریک شوند. دانشمندان قصد دارند تا این الگوهای فعالیتی را مورد مطالعه قرار دهند و دانش خود را در مورد چگونگی ادراک مغز از محیط پیرامون (جهان) افزایش دهند. در این مسیر آن ها با دو محدودیت اساسی مواجه بوده اند، اول طبیعت گذرا (موقتی) فعالیت های عصبی و دوم تعداد اندک نورون هایی که می توان همزمان آن ها را مورد مطالعه قرار داد (حداکثر چند هزار نورون از ۱۰۰ میلیارد).

مطالعه ی جدیدی که توسط تیسوفسکی، نیکولاس دی استیفانو و همکارانشان انجام شد، این نوید را به محققان میدهد که محدودیت های ذکر شده از سر راه برداشته خواهند شد. محققان با مطالعه ی نورون ها در ظروف و موش های آزمایشگاهی به این نتیجه رسیدند که بخش هایی از پیشینه ی فعالیت نورونی را می توان با بازسازی الگوی بیان ژنی درون آن ها آنالیز کرد (ژن هایی که به طور خاص در یک نورون فعال هستند). آن ها نتایج مطالعات خود را در ۱۹ آپریل سال جاری در ژورنال Neuron به چاپ رساندند.

به طور خاص محققان دریافتند که الگوی بیان ژن ها، نشان می دهند که یک نورون برای چه مدت زمانی، در پاسخ به یک محرک شلیک کرده است (فعالیت الکتریکی داشته است).

جسی گِرِی، استادیار ژنتیک دانشکده پزشکی هاروارد و یکی از نویسنده های ارشد این مقاله، اینگونه توضیح میدهد: “هر چه فعالیت یک نورون مدت زمان بیشتری ادامه پیدا کند، ژن های بیشتر توسط این فرآیند روشن می شوند (بیان می شوند).

دکتر گری افزود: اندازه گیری بیان ژنی در تعداد زیادی نورون آسان تر از اندازه گیری فعالیت نورونی است، لذا محققان باید با برقراری ارتباط بین فعالیت نورونی و اندازه گیری بیان ژنی ” قادر باشند تا الگوی فعالیت ده ها هزار نورون را در یک آزمایش واحد تحلیل کنند.” در واقع این امر امید به انجام پژوهش های همه جانبه در مورد عملکرد مغز، و به خصوص نحوه ی شکل گیری حافظه، را افزایش می دهد..... ادامه در وبسایت: http://goo.gl/V5idEi

4 May 2018 | 09:57