Gap messenger
Download

ملاحظات اخلاقی در ارتباط با کودکان دارای سه والد

نوروسافاری | درمان جایگزین کردن میتوکندری باعث بوجود آمدن نگرانی های اجتماعی و اخلاقی مهمی شده است اما به علت کاربرد مفیدی که در پیشگیری از بیماری ها دارد باید از این روش استقبال شود.
در سال ۲۰۱۵ کنگره ی آمریکا تکنیک های ویرایش ژنی، مانند CRISPR ، برای خلق جنین های تغییر داده شده از لحاظ ژنتیکی را ممنوع کرد. رئیس جمهور اوباما همچنین قانونی مبنی بر منع ایجاد تغییرات ژنتیکی در سلول های زایشی جنین انسان را امضاء کرد.

به گزارش نوروسافاری به نقل از ساینتیست، مسئله ی حل نشده در ارتباط با ممنوعیت ایجاد شده از سمت کنگره و قانون امضا شده توسط رئیس جمهور این است که درمان جایگزینی میتوکندری (MRT) نیز مشمول این قوانین می شود . MRT روشی است که با استفاده از آن زنان دارای بیماری های میتوکندریایی میتوانند از طریق انتقال هسته ی یکی از تخمک هایشان به یک تخمک بدون هسته ی دیگر که میتوکندری آن سالم است در شرایط in vitro، دارای فرزندانی سالم شوند.
طبق یک گزارش ارائه شده از سوی آکادمی ملی علوم، مهندسی و پزشکی، MRT زمانی اخلاقی است که تنها برای جنین های پسری به کار گرفته شود که والد مونث آنها دارای بیماری های میتوکندریایی باشد.
اهمیت روش سه والدی MRT

مطالعات اخیر نشان داده اند که اهدای میتوکندری می تواند کاربرد وسیع تری از درمان بیماری های میتوکندریایی و بالاخص در حل مشکلات مرتبط با ناباروری زنان در سنین بالا داشته باشد.
برای مثال، در سال ۲۰۱۵ یک پژوهش خصوصی سر و صدای زیادی به پا کرد زیرا محققین این آزمایش توانسته بودند با استفاده از MRT سلول های تخم سالخورده را قبل از بارور شدن در محیط in vitro احیاء کنند و از این طریق به یک زوج نابارور کانادایی این امکان را دادند که فرزند پسر خودشان را داشته باشند. این شواهد تشریح داده شده برای MRT تنها باعث افزایش منطق استفاده از این روش به منظور مداخلات زایشی شد.

چالشهای حقوقی و اخلاقی

روش MRT باعث بوجود آمدن چالش های اخلاقی و اجتماعی بسیاری شده است. یکی از زوایای مورد بحث در ارتباط با اهدای میتوکندری، پتانسیل این روش برای خداگونه رفتار کردن دانشمندان است. اما هزاران سال است که انسان ها در ایجاد تغییرات ژنتیکی در گیاهان و حیوانات نقش داشته اند..... ادامه در وبسایت: http://goo.gl/ZinP9n
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

30 May 2018 | 01:02