Gap messenger
Download

برای خودخواهان، آینده مفهومی ندارد/شواهدی از تصویربرداری مغزی

نوروسافاری | مطالعه ی جدیدی که با استفاده از تصویربرداری های مغزی انجام شده است نشان می دهد افرادی که خود را خودپسند یا خودخواه می دانند، زمانی که در حال تفکر در مورد آینده هستند، هیچ افزایشی در بخشی از مغز آن ها به نام Ventromedial prefrontal cortex دیده نمی شود. این در حالی است که در افراد نوع دوست، در زمان اندیشیدن به عواقب و نتایج احتمالی آینده، افزایش فعالیت در ناحیه ی مذکور مشاهده شد.

به گزارش نوروسافاری به نقل از دانشگاه ژنو، برخی از افراد نگران عواقب تغییرات آب و هوایی، در حالی که برخی آن را دور از ذهنتر از آن می دانند که روی کیفیت زندگیشان تاثیری بگذارد. محققان دانشگاه ژنو (به اختصار UNIGE) سوئیس، بررسی کرده اند که این تفاوت نگرش، چگونه در مغز افراد منعکس می شود. محققان با کمک تصویربرداری مغزی دریافتند که افرادی که خود را خودپسند می پندارند، از بخشی از مغز خود که توانایی تصویرسازی از آینده ی دور را دارد، استفاده نمی کنند. اما در افراد انسان دوست، این ناحیه (VmPFC) سرشار از فعالیت است. نتایج این پژوهش که در ژورنال Cognitive, Affective & Behavioural Neuroscience به چاپ رسیده است می تواند به روانشناسان کمک کند تا تمرین هایی را برای این ناحیه از مغز طراحی کنند تا فعالیت آن بیشتر شود. این موضوع می تواند توانایی افراد را برای تصویر کردن خود در زمان آینده و همچنین آگاهی آنها از تاثیرات (به طور مثال تغییرات آب و هوا) افزایش دهد.
اهمیت مطالعه

نگرانی هایی که افراد در زندگی تجربه می کنند بر اساس سیستم ارزشی آن هاست، که تعیین می کند آیا یک فرد کیفیت زندگی خود را بر دیگران ارجح می داند یا اینکه خود را با دیگران هم سان می پندارد. به منظور تشویق افراد برای ایجاد این خصیصه ی رفتاری به صورت پایدار، لازم است که آن ها درک کنند تا مسائلی مثل تغییر شرایط آب و هوایی به آن ها نیز مربوط است. برخی افراد که بیشتر خودخواه و خودپسند هستند، نگران بسیاری از عواقب بلایای بالقوه نیستند با این تصور که این اتفاق ها از آن ها بسیار دور هستند.

توبیاس براش، استاد دپارتمان روانشناسی و علوم آموزشی دانشگاه ژنو، این گونه بیان می کند: ” این سوال برای ما پیش آمده بود که تصاویر MRI چه اطلاعاتی را در مورد مغز در حال پردازش اطلاعات تغییرات آب و هوایی، می توانند به ما بدهند؛ و این مکانیزم چگونه تحت تاثیر میزان خودخواهی فرد دچار تغییر می شود.”....... ادامه در وبسایت: http://goo.gl/vWd8Ts

22 May 2018 | 04:14