Gap messenger
Download

🔴 فوری | تکذیب خبر ورود کرونا به ایران / مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت: هیچ موردی از ابتلا به کرونا در کشور وجود ندارد

مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت:

وزیر بهداشت گفته بود دو مورد مشکوک وجود داشت امّا شواهد آزمایشگاهی تا کنون چنین چیزی را تأیید نکرد و تا کنون هیچ مورد مبتلا به کرونا در کشور با وجود ندارد که آزمایش آن مثبت باشد.

تا کنون هیچ موردی از ابتلا به کرونا که نتایج آزمایشگاهی آن را ثابت کند در کشور وجود ندارد.


📝 جزئیات بیشتر در لینک زیر🔻
↪ http://snai.ir/989708

🆔 @muinews
.

🆔 @muinews 🍏

29 January 2020 | 03:19