Gap messenger
Download

خرابش کن بعد بسازش.🟣🔵🟢
http://Khooyeh.com

اگر دقت کرده باشید چند وقتی است که بر روی رفتار تاجران موفق دنیا که بیشتر آنها در کشورهای پیشرفته دنیا هستند با دانشجویان خود کار می کنم و برخی از خروجی این تحقیقات را خدمت شما ارسال می کنم. امشب قصد دارم یک ویژگی دیگر تاجران آمریکایی را که از تحقیقات خود درآوردیم خدمت شما توضیح دهم.
اگر یادتان باشد در نوشته گذشته خود گفتم تاجران آمریکایی یک شعار مهم دارند که می گویند ((سکان کشتی را خودت در دست بگیر و پاروزدن را به دیگران بسپارید))
آنها اعتقاد دیگری دارند می گویند (( برای اینکه بسازی اول باید خرابش کنی )) اگر دقت کنید در سیاست خود نیز این روش را دارند آنها در تجارت نیز بارها و بارها به نقطه سر خط برمی گردند. یعنی برمی گردند از اول شروع می کنند. همه چیز را پاک کرده دوباره می سازند. چه محصول باشد چه کارخانه و چه رابطه ها و ارتباطات.‌گاهی ما از رفتار های آمریکایی ها و انگلیسی ها تعجب می کنیم تعجب ندارد آنها اینگونه پرورش یافته اند و این در خونشان رفته که
((You can’t make an omelets/omelet without breaking eggs
بدون شکستن تخم مرغ املتی درست نمی شود.))🥘🍳
(تا چیزی خراب نشود، آباد نمی شود.‌)
تاجرانی که با کشورهای انگلیسی زبان کار کرده اند این حرف من را خوب می فهمند چون آنها اگر مشکلی در قراردادهای تجاری شان پیش آید ناگهان به عقب برگشته و از صفر شروع می کنند. یا اگر با کارمند یا مدیر خود به مشکل می خورند، فرد را اخراج نمی کنند از اول شروع می کنند.‌ انگار دوباره از روز اول استخدامش کردند. این مساله در شرکت هایشان زیاد مشاهده می شود حتی شاید باورتان نشود فردی را که اخراج کرده اند دوباره چند وقت دیگر استخدامش می کنند. و ... فرصت نیست از تکنیک های این روش بیشتر توضیح دهم.
🌹🌹
پیروز باشید.‌
دکتر علی خویه مشاور و مربی شرکت های معتبر ملی و بین المللی
http://Drkhooyeh.ir
صفحه اینستاگرام
http://Instagram.com/khooyeh.ir
وب سایت
http://Khooyeh.ir
http://Gmas.ir

31 January 2024 | 07:02