Gap messenger
Download

🛒دوره مدیریت فروش حرفه ای
http://Doctorsales.ir
🔵ویژه مدیران شعب فروشگاه های
پوشاک ال سی من

http://Hypermarketing.ir
🔴سرفصل ها:

📍مهارت های مدیریت و رهبری شعبه
📍تکنیک های افزایش کمی و کیفی فروش
📍تکنیک های افزایش تعداد مشتریان و مراجعان
📍تکنیک های چیدمان فروش اثربخش در شعب و فروشگاه ها
📍روش های مهندسی فروش و چیدمان فروش در جهت افزایش فروش
📍روش تحلیل عملکرد فروشگاه
روش های تربیت آموزش ارتقا و بهینه سازی فروشنده فعال و پویا
📍روش های مشتری یابی مشتری سازی و مشتری مداری در فروشگاه

http://Salez.ir
🎁طول دوره: ۱۶ ساعت
🟡مدرس:
دکتر علی خویه مشاور و مربی شرکت های معتبر ملی و بین المللی با ۱۹سال تجربه اجرایی و حرفه ای مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی مرجع کاربردی.
دکتر مال http://drmall.ir
صفحه اینستاگرام
http://Instagram.com/dr_khooyeh
و
http://Instagram.com/hypermarketing.ir

11 July 2023 | 01:29