Gap messenger
Download

🔻متن کامل خطبه دوم نماز جمعه بوشهر توسط آیت الله صفایی بوشهری مورخ 23 مهر

بسم الله الرحمن الرحیم
در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم.
سفر پر خیر و برکت ریاست محترم جمهور و هیأت همراه به استان بوشهر دارای خیرات بسیاری بود. این ارتباط دو سویه دولت با مردم و مردم با دولت موجب همگرایی، وحدت و اجرایی شدن بسیاری از پروژه های مورد نیاز مردم می شود و دولت از نزدیک مشکلات مردم را درک می کند و می شناسد و به دنبال رفع این مشکلات خواهد بود.
مصوبات بسیار خوبی در عرصه آب، راه آهن، اشتغال، تکمیل پروژه های نیمه تمام در حوزه اقتصاد و معیشت به ویژه برای جوانان عزیز تصویب شد که من از مسئولان محترم تقاضا دارم هر چه زودتر پیگیری های لازم برای تحقق این مصوبات داشته باشند. بی تردید اگر این مصوبات پیگیری نشود اجرایی نخواهد شد یا به کندی صورت خواهد گرفت. ان شاءالله مسئولین استانی و همچنین دولت با شتاب لازم در خدمت مردم عزیز استان باشند و این استان که سومین اقتصاد ایران است و اولین استان ایران در تولید درآمد ملی و سرانه می باشد، نقشی بزرگ در اقتصاد ایران ایفا می کند. ان شاءالله دولت و تمام فضاهای تصمیم گیر نیز در قبال این خدمتی که استان بوشهر به عرصه اقتصاد ایران می کند عنایت ویژه ای به این استان داشته باشند.
ان شاءالله تمام صنایعی که در استان بوشهر بهرمند هستند و بهرمند می شوند به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند، این طور نباشد دیگران در قبال استان بوشهر ثروتمند شوند و مردم دچار مشکلات مالی و معیشتی باشند، باید هم تراز آن هم ثروت ملی اضافه شود و هم ثروت برای عموم مردم و ثروت عمومی هم تولید شود و ما نباید در استان بوشهر یک فقیر داشته باشیم، نباید یک نفر داشته باشیم که سفره خالی داشته باشد و جلو زن و بچه اش شرمنده باشد با این همه تولید ثروتی که در استان بوشهر برای فضای کل کشور ایجاد می کند.
حضرت آیت الله رئیسی بسیار اقدامات خوبی داشتند و ان شاءالله آن طرحی که عرض کردم از سود صنایع پنج درصد به مردم استان اختصاص داده شود برای توسعه و رفع مشکلات استان در همه ابعاد و امیدواریم هر چه زودتر اجرایی شود.
محکوم می کنیم عملیات تروریستی در افغانستان و در بیروت که یک شرایط بسیار سختی هم برای مردم افغانستان و هم بیروت ایجاد کرده است. مردم مسلمان و متدین در افغانستان برای نماز رفته اند و در

15 October 2021 | 05:07