Gap messenger
Download

بمنظور معرفی خیریه مسجد سازان الزهرا س امروز پنجشنبه مدیر عامل خیریه حوالی ساعت ۱۷/۴۵ دقیقه از طریق برنامه تلویزیونی ماه عاشقی سیمای قم میهمان خانه های استان قم می باشند.
لذا از شما دعوت میکنیم بیننده ی این برنامه زنده از طریق تلویزیون یا تلویزیون اینترنتی ( تلویبیون ) باشید

20 April 2023 | 04:29