Gap messenger
Download

⭕️ اکبر طبری پای میز محاکمه

🔹اکبر طبری ارتباطات سری و غیر سری و ناصوابی با متهمان پرونده‌های مختلف داشته و با دخالت در پرونده آن‌ها به نوعی قصد در برهم زدن روند دادرسی پرونده‌ها داشته است

🔹رد پای طبری در پرونده فساد پتروشیمی هم دیده شده است و به گفته قاضی مسعودی مقام نام طبری در پرونده پتروشیمی خودنمایی می‌کند

🔹امروز اولین جلسه رسیدگی به پرونده طبری در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک است که به ریاست قاضی بابایی برگزار می‌شود و باید دید چه پشت پرده‌های دیگری از پرونده او و ارتباطات ناصوابش با اصحاب پرونده برملا خواهد شد/ باشگاه خبرنگاران

✅ @Masaf

7 June 2020 | 02:48