Gap messenger
Download

دوره آموزشی عکاس تورهای گردشگری به مدت 46 ساعت با مربیگری سرکار خانم کسایی در شیفت عصر اجرا خواهد گردید این دوره پیش نیاز ندارد .و در این دوره عکاسی از پایه آموزش داده می شود ،آشنایی با دوربین و تنظیمات، عکاسی فضای بسته و فضای باز، عکاسی معماری وگزارش نویسی و تهیه گزارش تصویر از موارد این دوره می باشد. نحوه اجرای دوره بصورت حضوری ومجازی می باشد . متقاضیان جهت پیش ثبت نام از لینک 👈 https://b2n.ir/r49097 اقدام نمایند.

2 October 2021 | 11:15