Gap messenger
Download

🎥بانک آینده یا خزانه شخصی!

🔹طبق اطلاعات بانک مرکزی ۲۵ درصد سهام بانک آینده مربوط به خود بانک و ۵۵ درصد مربوط به یکی از سهامداران آن است.

🔹همچنین این بانک بخش زیادی از منابع خود را صرف ساخت پروژه‌های عظیمی همچون ایران مال کرده‌ است که این اقدام باعث زیان انباشته بانک آینده شده است.

🆔 @mahdi_gomroki

18 August 2023 | 10:35