Gap messenger
Download

💢 مقام معظم رهبری: دو هفته ای که بر ما گذشت دو هفته استثنایی بود.

🔹حضور ده ها میلیون مردم ایران، صدهزار نفر در عراق و دیگر کشورها به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابان آمدند و بزرگترین بدرقه جهان را شکل دادند جزء ایام اله است.

دومین روز ایام الله، روزی است که موشک های سپاه اسلامی پایگاه آمریکایی را در هم کوبید.

عضویت در رسانه مردم 👇

✔@khat57
🔸 http://sapp.ir/khat57
🔹 http://eitaa.com/Khat57
▪ http://instagram.com/khat57_originall

17 January 2020 | 02:01