Gap messenger
Download

این 4 نفر اولین نفراتی بودند که جواب درست رو دادند
هم 96 رو پذیرفتیم و هم 40
خودم که اول حل کردم 96 بدست اوردم...
آفرین به کسایی که 40 رو هم بدست اوردن🥳
این سوال راه حل های زیادی داره:) کشفش با خودتون

〰〰〰〰〰📚〰〰〰〰〰
😜سوتی های مدرسه ی مجازی😂 👇
JOiN🔜🆔 @khandehschool
➰➰➰➰➰💯➰➰➰➰➰

8 14 March 2022 | 11:59