Gap messenger
Download

✅ فقط انگیزه الهی می‌تواند صبر بر دوری محبوب را رقم بزند

🔺برخی از چیزهایی که در حاشیه‌ی این جان فدایی‌ها و فداکاری‌ها وجود داشته. شرح حال پدرها و مادرها، این خیلی چیز مهمی است؛ این پدرها، احساساتشان، انگیزه‌هایشان، چگونه بوده است؟ همسرها؛ یعنی همسری که در کنار این جوان محبوب خودش دارد زندگی می‌کند، زندگی راحت، چطور چشم می‌پوشد از او و موافقت می‌کند با رفتن او و صبر می‌کند بر نبودن او و بعد بر شهادت او؟ این‌ها، این احساسات آن‌ها، حالات آن‌ها، همه‌ی این‌ها درخور تحلیل است.

🔸بیانات در دیدار با دست‌اندرکاران برگزاری کنگره شهدای استان #زنجان

➡ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
🌱 @Khamenei_Reyhaneh

28 October 2021 | 09:16