Gap messenger
Download

🔴 اولین گردهمایی بزرگ فعالان عفاف و حجاب «مدافعان حریم خانواده»

🔸 به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا، دکتر بذرافکن معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در روز شنبه دوم مهرماه ۱۴۰۱ در اولین گردهمایی بزرگ فعالان عفاف و حجاب با عنوان مدافعان حریم خانواده حضور یافته و به ایراد سخنرانی پرداختند.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه ضمن تشکر از حضور مجموعه های خودجوش مردمی و فرهنگی، هدف از این اجتماع را هم افزایی و اتصال ظرفیتهای موثر و فعال حوزه عفاف و حجاب دانسته و بیان کردند: شبکه سازی و هم افزایی مجموعه های مردمی، آن قله ای است که میتواند مساله های مختلف و گره های باز نشده جامعه را باز کند و همین مجموعه های مردمی مصداق بارز حلقه های میانی هستند.
در این نشست دکتر بذرافکن مساله اصلی را حضور فعالانه زن با شرف و با استعداد ایرانی در میادین و ساحتهای اجتماعی دانسته و افزودند: حضور هدایتگر و رهنمون کننده زن از اداره یک طفل و مرد در خانه و خانواده، در عرصه اداره و توسعه هدایت اجتماعی ترجمه نشده است و کمتر از آن گفتگو شده است.

#دکتر_بذرافکن
#معاونت_علمی

🔹تارنمای رسمی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا
🌐http://www.jsrc.ir

🔸کانال مرکز مطالعات راهبردی ژرفا
🆔 @jsrc_ir

4 October 2022 | 03:45