Gap messenger
Download

📽🔻چندقدم تا خودکشی؛ حکایت افرادی که بدون هیچ مزاحمتی راه رسیدن به مرگ را در 🇺🇸اینستاگرام😈 آموزش می‌دهند و نوجوانانی که در این فضا تحریک به خودکشی می‌شوند، آموزشِ مرگ می‌بینند و می‌میرند‼

#⃣ #صیانت‌_از‌_جان‌_نوجوانان
جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebheh

14 January 2022 | 09:20