Gap messenger
Download

📹 ببینید |
اگر می‌خواهید بدانید چرا از حسن عباسی شکایت شد، همه‌ی ماجرا را در این نماهنگ ببینید

✅ #سوال_حسن_عباسی_سوال_ما_هم_هست
❓چرا رسانه‌ی معاند آمدنیوز همه‌ی مسئولین کشور را توهین و تخریب می‌کرد، اما به وزیر محترم اطلاعات که می‌رسید عموما به انعکاس اخبار وی اکتفا کرده و حتی در برخی موارد از او به نیکی یاد می‌کرد؟

❓چرا از نظر وزیر محترم اطلاعات، رسانه‌ی معلوم‌الحال آمدنیوز ضدانقلاب فاحش نیست؟
▫ http://yon.ir/nUOWn

👈 برای مشارکت در این پویش و امضاء الکترونیک به سایت #سوال_ما مراجعه کنید:
🌐 http://Soalema.ir

2 22 September 2019 | 12:34