Gap messenger
Download

@M_ali_abdolkarimi :
((مرز های دنیا کم رنگ تر می شود و{رابطه جنسی نامشروع} به کشور ما هم خواهم رسید.
نگذاریم کودکان ما سونامی سرطان را ببینند.
موضوع{HPV} موضوع فردای سرزمین ماست.
مربوط به سلامت فردای جامعه من است.
مربوط به فرزندان و آینده سازان سرزمین من است.
مربوط به دخترانی است که قرار است مادر شوند.
پسرهایی که قرار است پدر شوند.)) این جملات کلیدی نتیجه گیری های نهایی برنامه ماه عسل است آمیختن باطل با پوشش حق برای رسیدن به هدف مستور اما نهایی.
احدی با ساخت واکسن مسئله ندارد که علم نافع دستور اسلام است.اما آقای علیخانی بد نبود بدانید ویروس HPV ویروس #هرزگی های #جنسی است.اگر امروز در غرب شیوع دارد از فرهنگ زنا و لواط غرب است که هر چه گناه در تاریخ بوده این #فرهنگ #زنازاده غربی یکجا دارد.بد نبود حداقل نیم نگاهی به نقشه ی خانواده سازمان ملل WFM که قبولش دارید بزنید تا ببینید در کشور هایی که شاهد مثال شماست چه درصدی زنازاده است تقریبا از هر دو نفر یک نفر کم و بیش.
اما اینجا ایران اسلامی است اگر در تخیلاتتان فاتحه اسلامش را خوانده اید که پیش بینی شما سونامی بیماری های منتقله از راه جنسی{STD} است بفرمایید تا همه بدانند.ویروس HPV را نگفتید که حتی تا چه سرطان هایی ایجاد می کند در تماس های جنسی غیر متعارف.
آری این سند 2030 که به هر پوشش و هزار رنگ تزیینش می کنند نسخه درد های ایران اسلامی نیست که شاد می شوید از آموزش اش به کودکان این سرزمین، همان تفکری که ازدواج شرعی را در سنین پایین ظلم می داند اما رابطه جنسی را بر حسب سند اربابان نه. که طبق 2030 فقط حرفشان این است به کودک رابطه جنسی را آموزش دهید که بیماری نگیرد و واکسنش را هم اگر دارد بزنیم اگر نسخه شفا در این ها بود که هرچند روز یکبار از یک گوشه غرب از گذشته تا کنون صدای #تجاوز روسای جمهورشان و مجلسیانشان و هنرمندانشان و هر کسی از این فرهنگ به گوش نمی رسید نسخه همان دستور قرآن خداوند است که((و لا تقربوا الزنی))به زنا نزدیک نشوید!! .
آری آقای #علیخانی عزیز که چند وقتی اندکی دلمان خوش بود در #تلویزیون #سلبریتی زده جمهوری اسلامی کسی هست هر چند کم صدای اقشار ضعیف و محروم شده باشد اما این بار بد کردید.
کانال جدال احسن 👇
@jdale_ahsan

31 May 2018 | 08:11