Gap messenger
Download

🚨 #پندهای_استاد

🔸 خداوند دائم با ما بنده هاست ، اما ما متاسفانه توجهی به الهام های الهی نداریم : "و هو معکم أین ما کنتم ، هر جا که باشید ، او با شماست"

❓چگونه می شود این را معنا کرد؟

❓یا جایی که می فرماید خدا از رگ گردن به شما نزدیک تر است. یعنی چه ؟

👈این یعنی من محافظ تو هستم ، اما تو من را نمی بینی.

💡در روایت آمده است : انسان بعد از مردن یکباره چشم باز می کند و می بیند که همه اش با خدا بوده و لحظه ای از او جدا نبوده است. این همان معنای " أین ما کنتم " است.

👤 #حضرت_استاد_غفاری
ـــــــــــــــــــــــ
✅کانال جمال آفتاب :
@jamaleshamse

29 May 2018 | 01:54