Gap messenger
Download

🎥 هموطنان خارج از کشور هیچ نگرانی بابت بازگشت به وطن نداشته باشند

"غریب آبادی" معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه:
🔹اگر هموطنی نگران این است که داخل کشور پرونده قضایی دارد یا قرار تعقیب برای او صادر شده، می تواند با مراجعه به سفارت یا نمایندگی های خارج از کشور این موارد را جویا شود.

🆔 @jahatpress

1 December 2021 | 05:17