Gap messenger
Download

🎥 نخستین تصاویر از توله‌ یوزهای پاییزی پارک ملی توران

🔹مرضیه موسوی، کارشناس حیات وحش: ما هنوز برای آموزش و آگاه‌سازی جوامع محلی عقبیم. تلاش بیشتری باید برای آموزش جوامع محلی مانند دامداران و چوپانان - که جامعه هدف ما هستند - انجام شود.

🔹چوپان کار اشتباهی در جدا کردن توله یوزها از طبیعت انجام داد. در صورت مشاهده آن‌ها بدون مادر باید به محیط زیست گزارش می‌کرد، نه اینکه به برداشتن آن‌ها اقدام کند.

🔹یوزهای پیداشده در توران با دو چالش تولدشان در فصل پاییز و جدا شدن از طبیعت مواجه‌اند.

🔹این توله‌ها یک ماهه و بسیار نابالغ‌اند. به عبارتی جدا شدن از مادر برای آن‌ها خیلی زود بوده است.

🌐 http://jahatpress.ir
🆔 @jahatpress

4 December 2022 | 05:55