Gap messenger
Download

🎥 رئیس رژیم صهیونیستی وارد بحرین شد

🔹«اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی برای اولین به بحرین سفر کرد و مورد استقبال وزیر خاجه این کشور قرار گرفت.

🌐 http://jahatpress.ir
🆔 @jahatpress

4 December 2022 | 05:55