Gap messenger
Download

ابلاغ احکام بازنشستگی زودرس برای ۳۰ هزار بیمه شده اجتماعی

📣وزیر رفاه:

🔹 احکام بازنشستگی زودرس برای ۳۰ هزار نفر از بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر آماده شده است که حق بیمه این افراد در ۸ سطح تعیین شده است.
🔹 طرحی که در اشتغال روستایی و عشایر دنبال می‌کنیم به گونه‌ای است که ۱۲۰ هزار شغل در روستاها ایجاد خواهیم کرد.

19 May 2018 | 12:58