Gap messenger
Download

ویدیو| عبور از سیم خاردار و ورود جوان فلسطینی به سرزمین های اشغالی و جان سالم به در بردن از تیراندازی صهیونیست‌ها به طرز شگفت انگیز

✅ http://iswnews.com/11255/

19 May 2018 | 12:22