Gap messenger
Download

🎦 توجه ویژه رئیس‌جمهور شهید به معیشت مردم

🔹اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، یکی از خدماتی بود که رئیس‌جمهور شهید برای محرومیت زدایی اجرا کرد.

🔹با اجرای این طرح در چند فاز، ۷ دهک درآمدی جامعه؛ زیر پوشش حمایتی دولت سیزدهم قرار گرفتند.

@iribnews

24 May 2024 | 10:45