پیام‌رسان گپ
دریافت

🎥 اختلاف درباره سند خودرو از طریق مجلس رفع شود

خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه:

🔹اختلاف نظر در مورد ماده 29 و تفسیر قانون عادی به‌عهده مجلس است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر آنها، اقدام کنیم.

http://iribnews.ir
@iribnews

۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۷