پیام‌رسان گپ
دریافت

🎥افزایش قیمت برنج در شهرهای بزرگ غیرطبیعی است

🔹 علیزاده شایق،رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج: قیمت برنج نباید در کلانشهر‌ها بالاتر از ۴۳ یا ۴۴ هزار تومان باشد.

http://iribnews.ir
@iribnews

۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۰