پیام‌رسان گپ
دریافت

🔷 وزرای جدید خارجه و دادگستری انگلیس معرفی شدند

🔸بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در چارچوب اصلاحات در ساختار کابینه، "لیز تراس" را به عنوان وزیر امور خارجه و جانشین دومینیک راب تعیین کرد.

🔹نخست وزیر انگلیس همچنین دومینیک راب وزیر خارجه سابق را به عنوان وزیر دادگستری تعیین کرد.

http://iribnews.ir
@iribnews

۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۰