🔴 توقف ناگهانی پایگاه های اینترنتی شرکت‌های فناوری، هواپیمایی و حمل و نقل در شرق ایالات متحده

🌐 http://iribnews.ir
@iribnews

۳۱ تیر ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۳