گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: 4
محل وقوع: استان اصفهان - حوالی درياچه نمك
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1400/04/31 20:31:31
طول جغرافیایی: 52.05
عرض جغرافیایی: 34.23
عمق زمین‌لرزه: 13 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
32 کیلومتری درياچه نمك (قم)
44 کیلومتری ابوزيد آباد (اصفهان)
55 کیلومتری آران و بيدگل (اصفهان)

نزدیکترین مراکز استان:
174 کیلومتری تهران
177 کیلومتری اصفهان

🌐 http://iribnews.ir
@iribnews

۳۱ تیر ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۵