Gap messenger
Download

.
مدیرعامل #سازمان_انتقال_خون در پیامی ضمن تبریک #روز_علوم_آزمایشگاه به دانش آموختگان و دست اندرکاران این حرفه از تلاش های آنان در راستای #تامین_خون_سالم_و_کافی به ویژه در روزهای شیوع #پاندمی #کرونا تقدیر کرد.

دکتر عشقی افزود، اگرچه این بیماری عالم گیر فرصت های بسیاری را از ما گرفت اما در عین حال تاب آوری مجموعه خدمت گزار #انتقال_خون و ارائه خدمات به #اهداکنندگان_خون، بیماران نیازمند به فرآورده های حیات بخش آن و #بیمارستان ها و مراکز درمانی به امتحان گذاشته شد.
در این میان دانش آموختگان علوم آزمایشگاه و دیگر شاغلین این حرفه ی ارزشمند نقش پررنگی را در ارائه خدمات متعهدانه و دلسوزانه و سربلندی سازمان داشتند. چه آن هایی که میزبان #اهداکنندگان نوع دوست خون در کلینیک های اهداکنندگان و #آزمایشگاه بودند و چه عزیزانی که در دیگر عرصه های #آموزشی و #پژوهشی حاضرند .

20 April 2021 | 07:39