Gap messenger
Download

💠دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور برگزار می کند؛

✅اولین همایش تولید تجهیزات پزشکی دانش بنیان با رویکرد تقسیم کار ملی

http://behdasht.gov.ir/Xvw8
.
#تداوم_رعایت_شیوه_نامه_های_بهداشتی
🌐 http://www.behdasht.gov.ir
🆔 @webda

30 June 2022 | 08:17