Gap messenger
Download

تحلیل و نقد آراء قضایی در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور تیم‌های علمی

دکتر علم‌الهدی در نشست نقد رای با موضوعیت «تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها»:
🔹 در حال بازنگری فرمول انتشار آرا هستیم تا از گزینشی‌بودن خارج و طبق تکلیف قانونی به صورت حداکثری انجام شود.
🔹 تحلیل و نقد آراء قضایی، یکی از محورهای کاری پژوهشگاه قوه قضاییه است ‌که می‌توان دراین مورد با حضور تیم‌های علمی جهت کاهش ورودی پرونده‌ها اقدام کرد و در صورت نیاز به اصلاح مقررات، صدور رای وحدت رویه و ... دست زد‌.
🔹 انتشار آراء قضایی دارای ثمرات زیاد در مجامع علمی، قضایی است.

✔️برای مشاهده متن کامل خبر روی لینک کلیک کنید
http://b2n.ir/065600

@ijrichannel

9 December 2019 | 07:22