Gap messenger
Download

استفاده از دستگاه اسکنر و گیرنده لیزری در نفوذ به AirGap با روش ScanGate

در این روش با استفاده از یک پهپاد که یک دستگاه تصویربرداری لیزری بر روی آن نصب شده است، نفوذ پیاده سازی می‌شود. به این صورت که پهپاد به ساختمان مورد نظر نزدیک می‌شود، تمرکز بر روی اسکنر هدف و سپس منتظر بدافزاری برای راه اندازی اسکن می‌شود. بدافزار یک اسکن را راه اندازی می کند و دستگاه تصوریبرداری لیزری کدها را به عنوان دنباله نور دریافت می‌کند و پس از ذخیره‌سازی آن‌ها را مدل‌سازی و سپس کد برگردان می‌کند. ادامه این روش را در لینک زیر مطالعه کنید:
http://www.icsdefender.ir/detail.html?i=NWIvZFpiRWNhYVk9
#Air_Gap
#ICS_Security
@ICSdefender

18 June 2018 | 05:43