Gap messenger
Download

شهردار شهرکرد:
همکاری حوزه هنری و شهرداری شهرکرد باید گسترش بیشتری پیدا کند
مهندس بهادر عبدالغنی شهردار شهرکرد در دیدار با رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: هنرمندان نقش به سزایی در نشاط، آبادانی و پیشرفت جامعه و شهر دارند و همکاری حوزه هنری و شهرداری شهرکرد باید گسترش بیشتری پیدا کند.
متن کامل خبر در سایت http://www.artshahrekord.ir

1 June 2020 | 02:10