Gap messenger
Download

🌷 مکتب حاج قاسم؛ صدق
👈 رهبرانقلاب: شهید سلیمانی رنج مجاهدت در راه آرمان‌ها را تحمل میکرد

🔻 این مرد به معنای واقعی کلمه صادقانه عمل کرد و عمل میکرد در زندگی‌اش، تا آنجایی که ما این زندگی را از نزدیک دیدیم و شناختیم؛ چه در دفاع مقدّس، چه بعد از دفاع مقدّس تا مسئولیّت نیروی قدس، و چه در نیروی قدس. رنج مجاهدت را در راه آرمانها بر خود هموار کردن؛ این معنای «صادقانه» است. ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

📥 مجموعه سخن‌نگاشت👇
https://khl.ink/f/51618

3 January 2023 | 02:16