Gap messenger
Download
Pinned Message
در کانال وکیل و مشاورحقوقی[حقوق یار] نکات و مطالب ...

✍🏻 نمونه رای محکومیت شرکت بیمه به پرداخت افت قیمت خودرو مستند به بیمه بدنه...

29 November 2023 | 01:16
29 November 2023 | 01:16

وزارت دادگستری مقدمات اصلاح قانون وکالت، الزامی شدن استفاده از وکیل و بیمه وکالت را آغاز کرده است
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در گفت وگو با پایگاه خبری شفقنا گفت:
معمولاً در ایران بعد از اینکه به اختلاف بر می خوریم و مشکلی پیش می آید به سراغ وکیل یا مشاور حقوقی می رویم و این مساله یک ضعف کلی است.
شاید یکی از راهکارها در رفع این ضعف الزامی شدن استفاده از وکیل در همه پرونده های قضایی باشد تا مردم ناچار باشند در پرونده های حقوقی حتماً از وکیل استفاه کنند. البته این امر برای مردم بار هزینه ای دارد، اما شاید بتوان از طریق بیمه وکالت این هزینه را جبران کرد.
رحیمی در پایان گفت: ما در وزارت دادگستری اقدامات مقدماتی و مطالعاتی را در راستای اصلاح قانون وکالت، الزامی شدن وکیل و بیمه وکالت شروع کردیم تا با همکاری قوه قضاییه و جلب نظر کانون ها و مراکز وکلای قوه قضاییه بتوانیم طرح و لایحه جامعی در این خصوص تهیه کنیم/شفقنا

26 November 2023 | 03:54

#سروش #روبیکا #بله #ایتا #ایگپ #هورسا #نزدیکا #فرهیختگان #منورالفکرها #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #عدالت #منجی #عالم #حزب_الله #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم🇮🇷 #فخر_دلها_فخری_زاده
#روشنفکران #مطالبه_گران #شفافیت_طلبان #کاشت_درخت #تنفس #رگ_حیاتی #پویاترین_دموکراسیIRI #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #زیبایی #همدلی

📱09226014732

📞09116374571

25 November 2023 | 09:13

چکیده:
مطالبه اجرت‌المثل نسبت به مال غیر منقول، مستلزم احراز مالکیت رسمی نیست.

تاریخ رای نهایی:
1393/11/18
شماره رای نهایی:
9309970224401369

#مستندات:
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه شماره 672 - 10/1/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور


رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای د.خ. به طرفیت خوانده آقای م.الف. با وکالت آقای ب.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ تا 5/4/91 جمعاً به مبلغ000/000/150 ریال با احتساب خسارات دادرسی؛ نظر به اینکه مطالبه اجرت‌المثل فرع بر اثبات و و ارائه دلیل مالکیت مطابق ماده 22 قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره 672 – 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد و با عنایت به اینکه دلیل مالکیت مطابق ماده مذکور ارائه نشده‌است، لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مقررات ماده فوق‌الذکر و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی نامبرده را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی د.خ. به طرفیت م.الف. نسبت به دادنامه شماره 00331 مورخ 6/5/93 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن در مورد خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل یک‌دستگاه آپارتمان بلحاظ فقدان مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده‌است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا اولاً: مطالبه اجرت‌المثل مستلزم احراز مالکیت رسمی نمی‌باشد. ثانیاً: مدارک تقدیمی از ناحیه تجدیدنظرخواه مؤید و مثبت مالکیت تجدیدنظرخواه بر رقبه مورد نظر می‌باشد. ثالثاً: آقای وکیل تجدیدنظرخوانده در مرحله بدوی برقراری رابطه استیجاری فی‌مابین طرفین را تأیید نموده و نسبت به عدم مالکیت تجدیدنظرخواه اعتراضی نکرده‌است. بر‌ این ‌اساس تجدیدنظرخواهی قابل تطبیق با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص، به استناد ماده 353 همان قانون با نقض قرار صادره، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

✍پژوهشگاه قوه قضاييه 🌹🇮🇷

#وکیل #وکیل_دادگستری #مشاورحقوقی #حقوق_یار #گپ #ویراستی

25 November 2023 | 09:13

شخص ب به یکی از دلایل از بین برود، این امر موجب از بین رفتن مسئولیت ضامن هم می‌شود؛ یعنی اگر دارنده‌ی چک به هر علتی حق مراجعه به مضمون‌عنه(کسی که از او ضمانت شده‌است) را از دست بدهد، به تَبَع آن دیگر حق مراجعه به ضامن را هم نخواهد داشت اما در خصوص ظَهرنویس اینگونه نیست و اگر حق مراجعه به صادرکننده‌ی چک از بین برود، دارنده‌ی چک هم‌چنان حق مراجعه به ظَهرنویس را خواهد داشت.

چگونگی تشخیص نوع امضاهای موجود در ظَهر چک
با توجه به اینکه هر یک از این امضاها آثار متفاوتی دارند، باید با دلیل اثبات شود که آیا این امضا از باب ظهرنویسی بوده و یا از باب ضمانت. در رابطه با اثبات نوع امضاء گاهی کسی که ظهر چک را امضا می‌کند، صراحتاً قید می‌کند که به چه منظور دارد پشت چک را امضا می‌کند. در این حالت مشکلی در خصوص اثبات این مطلب که امضا از چه نوعی می‌باشد، وجود ندارد. در برخی موارد امضاکننده تصریح نکرده که از چه باب چک را امضا می‌کند،.در این حالت اگر قرینه و نشانه‌ای وجود داشته باشد؛ مثل اینکه شخص ثالث ظهر چک را امضا کرده یا اینکه شخصی که از قبل با دارند‌ه‌ی چک ارتباط معاملاتی داشته آن را امضاء کرده‌است، می‌تواند به دادگاه کمک کند که نوع چک را تشخیص دهد. اگر هم هیچ تصریحی از سوی امضا‌کننده وجود نداشته باشد و دادگاه هم نتواند قرینه‌ای به دست بیاورد، در این حالت گفته می‌شود باید اصل را بر این بدانیم که این امضا از باب ظهرنویسی بوده و هر کس ادعا دارد امضاکننده از باب ضمانت آن را امضا کرده‌است، باید ادعای خودش را اثبات کند.

#وکیل #وکیل_دادگستری #مشاورحقوقی #حقوق_یار #گپ #ویراستی #سروش #روبیکا #بله #ایتا #ایگپ #هورسا #نزدیکا #فرهیختگان #منورالفکرها #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #عدالت #منجی #عالم #حزب_الله #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم🇮🇷 #فخر_دلها_فخری_زاده
#روشنفکران #مطالبه_گران #شفافیت_طلبان #کاشت_درخت #تنفس #رگ_حیاتی #پویاترین_دموکراسیIRI #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #زیبایی #همدلی

📱09226014732

📞09116374571

22 November 2023 | 08:09

هدف از امضای سند انتقال آن به دیگری باشد، شخصی که سند به نفع او امضا شده‌است، از آن پس دارنده‌ی چک تلقی شده و تمامی حقوق و مزایای آن چک به او انتقال پیدا می‌کند. انتقال چک به دیگری تنها از طریق ظَهرنویسی امکان‌پذیر است. گاه امضای مندرج در ظَهر چک نه برای انتقال چک به دیگری بلکه برای ضمانت است یعنی وقتی که شخصی چکی را صادر می‌کند، ممکن است ذی‌نفع(دارنده‌ی چک یا کسی که چک به نام او صادر می‌شود) از او ضامن بخواهد. در این حالت شخص ثالثی ظَهر چک را به عنوان ضامن امضا نموده و بدین نحو تضمین می‌کند که در صورت عدم پرداخت مبلغ چک از سوی صادرکننده‌ی‌آن، مبلغ چک را تماماً بپردازد. این نوع امضا زمانی در چک درج می‌شود که صادرکننده‌ی چک از حیث اعتبار مورد تأیید دارنده‌ی چک نباشد و بخواهد از این طریق تضمینی برای وصول مبلغ چک به دست آورد.

تفاوت آثار امضاء از بابت ظَهرنویسی با امضاء برای ضمانت

هر یک از امضاهای مندرج در ظَهر اسناد تجاری از جمله چک دارای آثاری می‌باشند که متفاوت از دیگری است اما باید توجه داشت که در هر دو نوع امضایی که توضیحاتی در مورد آن‌ها ارائه گردید، اگر صادرکننده‌ی سند تجاری مبلغ مندرج در سند را به دارنده‌ی چک نپردازد، فرد امضاکننده در برابر دارنده‌ی چک مسئولیت برای پرداخت دارد اما شرایط مسئولیت در هر یک از این دو نوع امضاء متفاوت از دیگری است. دو تفاوت موجود در شرایط مسئولیت به شرح زیر است:

تفاوت نخست. طبق مقررات قانون تجارت دارنده‌ی چک در صورتی می‌تواند به ظَهرنویس مراجعه و مبلغ مندرج بر روی چک را مطالبه کند که ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ سررسید اعتراض کرده باشد و ظرف مدت یک سال یا دو سال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوا کرده باشد. در غیر اینصورت نمی‌تواند برای وصول مبلغ چک به ظهرنویسان مراجعه کند. این در حالی است که رعایت این مواعد برای مراجعه به ضامن الزامی نیست و دارنده‌ی چک در هر صورت می‌تواند برای وصول مبلغ چک به ضامن مراجعه کند؛ خواه این مواعد را رعایت کرده و خواه رعایت نکرده باشد. در این حالت اگر مواعد را رعایت نکرده باشد نمی‌تواند به ظَهرنویس مراجعه کند و هم‌چنین اگر ظَهرنویس دارای ضامن باشد، حق مراجعه‌ی به او را نیز نخواهد داشت.

تفاوت دوم. مسئولیت ضامن تابع مسئولیت کسی است که از او ضمانت شده‌است. اگر شخص الف از شخص ب ضمانت کرده باشد و مسئولیت

22 November 2023 | 08:09

امضاهای موجود در ظَهر چک

در اسناد تجاری «امضا» جایگاه ویژه‌ای دارد و موضوعات متعددی همواره در رابطه با آن قابل طرح و بحث بوده‌است. در این نوشتار به بررسی یکی از مهم‌ترینِ این موضوعات یعنی انواع امضاهایی که ممکن است در ظَهر(پشت) چک درج شود و هم‌چنین آثار هر یک از این امضاها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید...
چک یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اسناد تجاری می‌باشد؛ سندی که از حیث ماهیت، یک سند عادی است زیرا اشخاص عادی جامعه بدون نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی آن را تنظیم می‌کنند اما قانون‌گذار امتیازات اسناد رسمی مانند لازم‌الاجرا بودن را برای آن در نظر گرفته‌است. یکی از مسائل بسیار مهمی که در خصوص چک همواره مطرح بوده‌است، مربوط به «امضا» می‌باشد. موضوعات متعددی همواره در رابطه با امضای اسناد تجاری قابل طرح و بحث بوده‌است؛ نخست این‌که آیا وجود امضاء در خصوص این اسناد ضرورت دارد و یا این‌که هنگام صدور یا تنظیم آن‌ها می‌توان به جای امضاء از اثر انگشت نیز استفاده کرد؟ و دیگری آن‌که امضاهایی که در ظَهر(پشت) اسناد تجاری وجود دارند، دارای چه ماهیتی می‌باشند؟ به عبارت بهتر انواع مختلف امضاهای مندرج در ظَهر اسناد تجاری کدام‌أند؟ در این نوشتار به بررسی موضوع دوم خواهیم پرداخت و درصدد پاسخ‌ به این پرسش‌ها هستیم که اولاً انواع امضاهایی که می‌تواند در ظَهر اسناد درج شود، کدام‌أند؟ هر یک از این امضا‌ها دارای چه آثاری می‌باشد؟ و در صورتی که قید نشده باشد امضاء با چه قصدی در ظَهر چک درج شده‌است، باید چگونه نوع امضاء را تشخیص داد؟ در ادامه‌ی این نوشتار با ما همراه باشید تا به بررسی این موضوعات بپردازیم.

انواع امضا؛ امضا برای انتقال یا امضا برای ضمانت؟

در اسناد تجاری ممکن است امضاهای متعددی وجود داشته باشد که یکی از این امضاها هنگام صدور این اسناد در آن درج می‌شود و نقش بسیار مهمی در آن ایفا می‌کند. این امضا که باعث می‌شود یک سند تجاری موجودیت پیدا کند و آثار حقوقی بر آن بار شود، توسط صادرکننده‌ی سند در سند تجاری درج می‌شود. علاوه بر این امضا، امضا‌های متعددی نیز می‌تواند در ظَهر(پشت) این اسناد وجود داشته باشد که ممکن است برای انتقال(ظَهرنویسی) یا ضمانت در آن درج شده باشد. در صورتی که

22 November 2023 | 08:09

«۹۶۳۸۰» شماره تماس اضطراری پلیس فتا
رئیس پلیس فتا:
افرادی که از آنها در فضای مجازی کلاهبرداری به‌ویژه کلاهبرداری مالی شده است، می‌توانند بلافاصله با این شماره (۹۶۳۸۰) تماس بگیرند تا اقدامات فوریتی پلیس سایبر برای آنها در همان ساعات اولیه ارتکاب جرم انجام شود.
در تهران در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۲۱ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۰۶ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۶۱ میلیارد تومان و در ۶ماهه امسال مبلغ ۲۵ میلیارد تومان در همان ۲۴ ساعته اول کلاهبرداری و یا سوءاستفاده مالی در حساب متهمان از سوی پلیس فتا مسدود شده است/میزان

21 November 2023 | 03:10

وی شرعاً و قانوناً مستحق اجرت‌المثل می‌شود و باید به وی پرداخت نماید بنابراین زوجه‌ای که مدت بیست سال زندگی مشترک را اداره کرده پخت‌وپز و شست‌وشو انجام داده و دو فرزند را ترک و خشک نموده است و معمولاً زوج مخلفات را که به منزل می‌آورد و تحویل زوجه می‌دهد معنایش همان دستور به زوجه است که ناهار و شام تهیه نماید حتی اگر زوجه یک روز ناهار یا شام آماده نکرده باشد مورد اعتراض زوج قرار می‌گیرد لذا مستحق اجرت‌المثل کارهایی را که در مدت مذکور انجام داده می‌باشد شرعاً و قانوناً مگر اینکه زوجه بگوید من کارهایی که انجام داده‌ام به‌قصد تبرّع بوده نه به‌قصد اجرت در این صورت طبق بند ب تبصره 6 ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به‌عنوان حکم حکومتی مستحق نحله نمی‌باشد که طبق آن تعیین مبلغ نحله به عهده دادگاه است و در موضوع پرونده دادگاه آن را تعیین نموده و به نظر ما نیز متناسب است و نشوز زوجه در هنگام درخواست طلاق از سوی زوج موجب سقوط حق زوجه نمی‌باشد و در تبصره 6 ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که نوشته (هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می‌شود الف در صورت عدم قصد تبرّع دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید ب در غیر مورد بند الف مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می‌کند ) معنایش این است که اگر طلاق به درخواست زوجه باشد و یا طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد زوجه مستحق اجرت‌المثل و نحله نمی‌باشد بلکه معنایش این است درصورتی‌که طلاق به درخواست زوج باشد و تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه بدون نیاز به دادخواست جداگانه اجرت‌المثل و نحله موظف است حکم مقتضی صادر نماید ولیکن در غیر صورت مذکور نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد و به‌هرتقدیر با فرجام‌خواهی موافقت نمی‌شود و ضمن ابرام دادنامه فرجام‌خواسته پرونده طبق ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه عودت داده می‌شود.
رئیس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

✍پژوهشگاه قو ه قضاييه

21 November 2023 | 02:37

چکیده:
منظور قانون‌گذار از تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در آن گفته شده: (هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به‌ترتیب زیر عمل می‌شود: الف- در صورت عدم قصد تبرع دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به‌پرداخت آن حکم می‌نماید. ب- در غیر مورد بند الف مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می کند) ایـن نیست که اگر طلاق به درخواست زوجه باشد و یا طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد زوجه مستحق اجرت‌المثل و #نحله نیست بلکه منظور قانون‌گذار این است در صورتی که طلاق به درخواست زوج باشد و تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه بدون نیاز به دادخواست جداگانه اجرت‌المثل و نحله موظف است حکم مقتضی صادر نماید و لیکن در غیر صورت مذکور نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد.

تاریخ رای نهایی:
1392/08/13
شماره رای نهایی: 9209970909900297

رای دیوان
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای م.ش. با وکالت آقای ع. م. به‌طرفیت فرجام‌خوانده زوجه‌اش خانم م. ف.نسبت به دادنامه فوق که در تأیید دادنامه شماره 0002395ـ 12/11/91 شعبه 44 دادگاه عمومی با اصلاح آن و تعیین مبلغ پانزده میلیون تومان بابت نحله و قید اینکه حضانت فرزند مشترک (ع.) کماکان با مادرش می‌باشد صادر گردیده است متذکّر می‌گردد اعتراض و فرجام‌خواهی وارد نیست زیرا وکیل محترم فرجام‌خواه دقّت لازم در مبانی فقهی که پایه و اساس مواد قانونی جمهوری اسلامی نیز می‌باشد ننموده است زیرا موضوع اجرت‌المثل اختصاص به زوجه ندارد بلکه طبق فتاوای فقها عظام ازجمله حضرت امام خمینی قدس در کتاب اجاره جلد اوّل تحریرالوسیله صفحه 582 مسئله 36 می‌فرماید لَو طَلَبَ مِن شَخصٍ آن یَعمَلَ لَهُ عَمَلاً فَعَمِلَ استَحقَّ عَلَیهِ اجرهً مثل عمله آن کان ممّا له اجره و لم یقصد العامل التبرّع به عمله و همین‌طور طبق ماده 336 قانون مدنی و تبصره الحاقی هر کس خواه زوجه باشد یا غیر آن اگر به دستور یا خواهش دیگری کاری را انجام دهد و قصد تبرّع نداشته باشد شرعاً و قانوناً مستحق اجرت‌المثل می‌شود مثل‌اینکه اگر شخصی به دیگری بگوید این ساک و وسایل را تا به منزل ما بیاور و دیگری آن را حمل کند به منزل

21 November 2023 | 02:37

#مدافعان_امنیت_و_آزادی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم🇮🇷 #فخر_دلها_فخری_زاده
#روشنفکران #مطالبه_گران #شفافیت_طلبان #کاشت_درخت #تنفس #رگ_حیاتی #پویاترین_دموکراسیIRI #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #زیبایی #همدلی

📱09226014732

📞09116374571

21 November 2023 | 10:35

دعوای رفع تصرف و تجاوز از املاک اعم از اینکه خوانده بدون پروانه ساختمان یا با داشتن پروانه اقدام کرده باشد واجد عنوان ترافعی بوده، نیازمند رسیدگی قضایی در دادگاه‌های عمومی حقوقی است و از صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها خارج است.

تاریخ رای نهایی:
1392/04/22

شماره رای نهایی: 9209970906100359
مرجع صدور:
شعبه 1 دیوانعالی کشور


خلاصه جریان پرونده

این است که خانم ط.ن. فرزند س.ح. دادخواستی به‌ خواسته‌ی صدور حکم رفع تجاوز و تصرف به ‌طرفیت آقای م.ح. تقدیم مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران [نموده] و اظهار داشته که خوانده در حال احداث ساختمان است ولی رعایت مقررات شهرداری را در مورد پخ ساختمان نکرده و موجب گرفته شدن طریق تابش نور به منزل من شده و به حریم ملک ما تجاوز کرده است لذا درخواست صدور حکم دارد.
پرونده به شعبه هفتم ارجاع و نظریه کارشناسی و صدور دستور توقف کار ساختمان نیز پیوست گردیده دادگاه از تاریخ تقدیم دادخواست که 27/8/91 بوده رسیدگی را شروع کرده و خوانده نیز س.ع.د. را به‌عنوان وکیل تعرفه کرده مطالب مسطوره در لایحه وی این است که ساختمان در حال پایان است و اینکه ساختمان مهندس ناظر دارد و در برخی از طبقات ساختمان مورد بهره‌برداری قرارگرفته ضمناً پرونده تخلف ساختمانی خوانده نیز در کمیسیون شماره 9 ماده 100 شهرداری مطرح گردیده،‌ وکیل خوانده نیز با طرح مسائل کلی تلاش کرده که عدم تخلف موکّلش را اثبات نماید نهایتاً دادگاه بدون استدلال با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت کمیسیون صد شهرداری قرار عدم صلاحیت صادر کرده است.


رای دیوان

نظر به اینکه خواسته خواهان رفع تصرف و تجاوز است و ادعاشده که به حریم ملک خواهان تجاوز شده اعم از اینکه خوانده بدون پروانه یا با داشتن پروانه اقدام کرده باشد مورد واجد عنوان ترافعی است و نیازمند رسیدگی قضائی و نه از مصادیق تخلف و تبصره یک ذیل ماده صد قانون شهرداری است لذا قرار صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه منشأ و مصدر قرار منقوضه اعاده می‌گردد. مستشاران شعبه 1 دیوان‌عالی کشور

✍ پژوهشگاه قوه قضاييه

#وکیل #وکیل_دادگستری #مشاورحقوقی #حقوق_یار #گپ #ویراستی #سروش #روبیکا #بله #ایتا #ایگپ #هورسا #نزدیکا #فرهیختگان #منورالفکرها #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #عدالت #منجی #عالم #حزب_الله #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی

21 November 2023 | 10:35

موافقت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با توزیع مساوی یارانه‌های انرژی میان همه خانواده‌های ایرانی.
اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه عصر این کمیسیون با ماده 31 لایحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت کردند. بر اساس این ماده، دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان فراهم کند.
بنابراین، مجلس به دولت اجازه می‌دهد که یارانه حامل‌های انرژی مانند بنزین را بر اساس شماره ملی توزیع کند.

20 November 2023 | 09:57

محلی۳_نوع کسب و میزان درآمد۴_طول مدت اجاره و در نهایت کارشناس رسمی دادگستری است که با توجه به این عوامل و قیمت عرفی منطقه قیمت تعیین می‌کند.

او ادامه داد: حق سرقفلی به صورت صلح نامه واگذار می‌شود و به صورت یک توافق است، در قانون مدنی قانونی وجود دارد که می‌گوید اگر اعتبار سند عادی در دادگاه ثابت شود در حکم سند رسمی است؛ ولی بهتر است معاملات به صورت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود.

20 November 2023 | 08:18

حق سرقفلی، حق مالکیت دائم مستاجر بر استفاده از ملک تجاری است؛ اما از نظر تخلیه تابع قرارداد اجاره است.

حمیدرضا محمد باقری:
در کتب حقوقی و فقهی هیچ تعریفی از سرقفلی نیست با اینکه حق سرقفلی ریشه در فقه دارد، سرقفلی به معنای عامیانه یعنی هر کسی که حق دارد قفل مغازه را باز کند و مغازه در اختیار او است. حق سرقفلی مختص املاک تجاری است و عبارت است از حق مالکیت دائم مستاجر بر استفاده از ملک تجاری، اما از نظر تخلیه تابع قرارداد اجاره است.
محمد باقری ادامه داد: به خودی خود حق سرقفلی برای مستاجر ایجاد نمی‌شود؛ بلکه منشأ و ریشه حق سرقفلی قرارداد است؛ یعنی مالک ملک باید حق خود را به مستاجر بفروشد.
کسی که حق سرقفلی مغازه‌ای را می‌خرد ۸۰ درصد ارزش آن ملک را خریده است و فقط ۲۰ درصد برای مالک می‌ماند.
محمد باقری افزود: کسی که قرارداد اجاره بسته فقط ملک را اجاره می‌کند و برای مدت مشخصی اجاره بهایی را معین می‌کند و این حق سرقفلی ایجاد نمی‌کند؛ اگر مستاجر می‌خواهد دارای حق سرقفلی شود باید طبق قرارداد آن را از مالک بخرد. اگر هر میزانی برای ودیعه داده شود برای تخلیه همان مقدار به مستاجر پرداخت می‌شود، ولی اگر سرقفلی را خریده باشد در زمان تخلیه به قیمت روز تخلیه، کارشناسی می‌شود و مالک برای تخلیه باید به کسی که حق سرقفلی دارد بپردازد.
حق سرقفلی، چون حق اشخاص حقیقی و حقوقی است طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود که این کارشناسان پروانه دارند و آموزش دیده‌اند و هر جا دادگاه به این افراد نیاز داشته باشند به آن‌ها ارجاع می‌دهند و آن‌ها با توجه به متراژ، موقعیت محلی و نوع کسب و کار، ارزش سرقفلی را تعیین می‌کنند.

محمد باقری گفت: در سرقفلی فرق نمی‌کند که قرارداد اجاره طرفین، مشمول کدام قوانین باشد، اگر قرارداد اجاره مشمول قانون هفتاد و شش و قانون مدنی باشد و مستاجر دارای حق سرقفلی باشد؛ با انقضای مدت، موجر می‌تواند مطالبه تخلیه ملک کند و باید سرقفلی را به نرخ روز بدهد، فقط قرارداد‌هایی که مشمول قانون ۵۶ هستند یعنی قبل از سال ۷۶ مغازه اجاره داده شده تخلیه آن‌ها در موارد خاصی انجام می‌شود و در این قانون هم اگر تخلیه صورت گرفت حق سرقفلی باید به قیمت روز پرداخت شود.

محمد باقری گفت: چهار رکن برای قیمت گذاری حق سرقفلی و کسب و پیشه در نظر گرفته می‌شود؛ ۱_ متراژ مغازه ۲_موقعیت

20 November 2023 | 08:18

موارد مذكور در ماده ٢٠قانون ثبت كه از مواري هستند كه ابطال يا اصلاح سند با دستور هيأت نظارت و بدون نياز به حكم دادگاه انجام مي شود عبارتند از:

١) صرفا در اثر دقت نكردن و اشتباه
نويسنده سند يا دفتر املاك، اشتباهي در سند رخ داده باشد.

٢) دفتر املاك يا سند مخالف سند رسمي موجود باشد.

٣) ثبت دفتر املاك يا سند مخالف حكم نهايي دادگاه باشد.

٤) اشتباهات رخ داده در عمليات مقدماتي كه وارد دفتر املاك يا سند شده باشد.

٥) اشتباهات رخ داده در عمليات تفكيكي كه وارد دفتر املاك يا سند شده باشد.
در سه مورد نخست هيأت ظارت دستور ابطال يا اصلاح سند را مي دهد حتي اگر اشتباه موجود مخل به حقوق ديگران باشد.
در دو مورد اخير هيأت تنها زماني دستور اصلاح يا ابطال را ميدهد كه اشتباه را مخل به حقوق ديگران تشخيص ندهد.

#اصلاح_سند_مالكيت #ابطال_سند_مالكیت
#وکیل #وکیل_دادگستری #مشاورحقوقی #حقوق_یار #گپ #ویراستی #سروش #روبیکا #بله #ایتا #ایگپ #هورسا #نزدیکا #فرهیختگان #منورالفکرها #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #عدالت #منجی #عالم #حزب_الله #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم🇮🇷 #فخر_دلها_فخری_زاده
#روشنفکران #مطالبه_گران #شفافیت_طلبان #کاشت_درخت #تنفس #رگ_حیاتی #پویاترین_دموکراسیIRI #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #زیبایی #همدلی

📱09226014732

📞09116374571

18 November 2023 | 06:54