Gap messenger
Download

📹 #مستند آسید مهدی - به کارگردانی بابک مینایی در سال 1392 - در خصوص شخصیت، افکار و حالات روحی سید مهدی قوام از علما و روحانیون دهه ۲۰ و ۳۰ تهران است که به واسطه شیوه و سلوک خاص خود در هدایت و ارشاد طبقات مختلف جامعه تا به امروز مشهور و زبانزد شده است...... - http://Gap.im/nama66

24 December 2020 | 11:14