Gap messenger
Download

🔹در هاشور ببينيد🔹
http://hashure.com
"بازی دوم"-"آرش رئیسیان"
این فیلم با استفاده از عناصر یک نمایشگاه اینستالیشن (چیدمان)، متعلق به هنرمند نقاش «جمشید حقیقت شناس» است.

@hashure
#مرجع_مستند_ایران

26 May 2018 | 04:41