Gap messenger
Download

📸سردرگمی زائران ایرانی در مرز مهران

🔹گزارش‌های مردمی از مرز مهران،‌ از بروز مشکلاتی در حمل ونقل زائران به شهرهای مختلف حکایت دارد وقیمت‌های اعلام‌شده توسط رانندگان بسیار بیش از حد معمول گزارش شده و تا شهری مثل تهران، حتی تا ۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر اعلام شده/ ایسنا
@hampayearbaeen

1 November 2018 | 08:19