Gap messenger
Download

👇👇👇
يكی از خواص #به، مدر بودن است بنابراین برای پاکسازی و شستشوی سیستم کلیوی و ادراری مفید است.
اما باید مراقب #یبوست احتمالی ایجاد شده از آن باشید.
@Food

18 October 2017 | 10:00