Gap messenger
Download

✅صبح ها، با معده خالی خرما بخورید‼

کسی که بامعده خالی خرما می خورد، کمتر دچار کم خونی می شود و بدنی مقاوم در برابر باکتری ها و ویروس ها دارد، همچنین بخاطر افزایش سوخت و ساز بدن باعث لاغری می شود.
@Food

17 October 2017 | 11:00